Pamir

Pik Lenjin,Pik Pobjede,Pik Komunizma,Han Tengri, Ak Su,Mustang Ata….nastavite niz !!!!
Bilo u Kirgiziji bilo u Tadžikistanu ili Narodnoj Republici Vaše pohode na bilo koji od vrhunaca Pamira organiziramo a la carte.
Razdoblje : od svibnja do rujna
Trajanje:21 25 dana
Cijena : od 1.890 EUR